Nyheter från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 1:2020
från Stiftelsen Äldrecentrum
januari
Välkommen till en ny vår med Äldrecentrum! Läs mer om vår nya rapport om Stockholm som Äldrevänlig stad. Reflektion är temat för nya Studio Äldrecentrum. På vår hemsida finns nu också Pia Skotts filmade föreläsning från Samhället & äldre, programmet för resten av vårens föreläsningar och mycket mer.
2020-1 Stockholm - Äldrevänlig stad
Ny rapport! Stockholm -  äldrevänlig stad
Äldrecentrum har åt Stockholms stad gjort en baslinjemätning för att undersöka hur äldre personer upplever att det är att åldras i hemstaden.

Resultaten pekar på att majoriteten äldre är nöjda med staden och med sin stadsdel, men samtidigt finns det skillnader i hur olika stadsdelar upplevs av invånarna gällande exempelvis frågor om trygghet, tillgång till social omsorg och hälsovård. Det är även många som upplever att deras röster inte blir hörda och att de inte kan påverka beslutsfattare.

Utifrån rapportens resultat ges förslag på indikatorer som Stockholms stad kan använda för att följa upp det fortsatta arbetet med att skapa en äldrevänlig stad. Idén och arbetssättet med äldrevänliga städer är inspirerat av världshälsoorganisationen WHO:s koncept Age-friendly cities and communities. 

Vi tar emot forskningsartiklar på svenska till Äldre i Centrums nya vetenskapliga supplement
Äldre i Centrums nya vetenskapliga supplement
Nu tar vi emot manuskript till Äldre i Centrums nya vetenskapliga supplement, som ges ut tillsammans med nummer fyra av tidskriften den 27 november 2020!

Syftet med det vetenskapliga supplementet är att tillgängliggöra forskningsresultat om äldres levnadsbetingelser och äldres situation i samhället på svenska för en bred publik av praktiker och kliniker, beslutsfattare, äldre och en intresserad allmänhet.

Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre - allt från åldrandets processer och äldre personers hälsa till frågor som rör välfärden och vård och omsorg av äldre personer. Vi strävar efter att publicera artiklar med hög klinisk/praktisk relevans och användbarhet.

Läs mer här. Skicka ditt bidrag senast 16 augusti. För frågor, kontakta Jonas Nilsson, chefredaktör för Äldre i Centrum. Mejladress: jonas.nilsson@aldreicentrum.se
Eva Norman och Marie Birge Rönnerfält berättar om reflektion
Studio Äldrecentrum - om Reflektion
Se den filmade intervjun med författarna till den omtyckta handboken Reflektion som arbetsutveckling, som kom i ny utgåva under 2019. 

Intervjun kan du hitta här.

Boken finns att köpa hos Äldrecentrum för 250:- inklusive moms + kostnad för frakt. Kontakta info@aldrecentrum.se för att beställa den. Uppge antal, fakturaadress och leveransadress.
Jennys mormor
Samhället & äldre - föreläsningar våren 2020 
Missa inte vårens två resterande föreläsningar i serien Samhället & Äldre!

10 mars: Hur vill vi bo när vi blir äldre och varför? - Maria Kulander

19 maj: Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa - Krister Håkansson

Tid: 13.30 - 15.00. Gratis för medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF, 50 :- för övriga. OBS! Ingen föranmälan.
Samhället & äldre - filmade föreläsningar
För dig som inte har kunnat komma till ABF och för att lyssna på föreläsningarna finns de att se och läsa om på vår webbplats. Här nedan följer de tre senaste: 

Den 31 januari talade Pia Skott om munhälsans betydelse för ett gott åldrande. Ta del av den filmade föreläsningen här och presentationsbilderna här.

Familjen förtalad men allt livskraftigare från den 4 december med Gerdt Sundström. Ta del av den filmade föreläsningen! Ladda ner bilderna från föreläsningen här.

Det livsviktiga doftsinnet, med Ingrid Ekström den 23 oktober. Bilderna från föreläsningen finns att ladda ner här.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Vi finns på Facebook och Twitter. Välkommen att följa oss och vårt arbete!


Sveavägen 155, 10 tr.    
113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här