Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 7:2019
från Stiftelsen Äldrecentrum
hundpromenad med rollator i stan
Hösten är en aktiv tid för oss på Äldrecentrum! Ta del av våra nya rapporter och filmade föreläsningar! Vi har också nyanställningar på gång! Kanske något för dig?
Jennys mormor
Samhället & äldre - öppna föreläsningar
Missa inte årets sista öppna föreläsning i serien Samhället & äldre, som Äldrecentrum ger i samarbete med ABF och pensionärsorganisationerna SPF , PRO och SKPF onsdag 4 december kl. Kl. 13.30 - 15.00ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Gratis för medlemmar i PRO, SPF och SKPF, 50 :- för övriga. OBS! Ingen föranmälan!
Den svenska familjen, förtalad men allt livskraftigare
Gerdt Sundström har forskat kring både anhörigomsorg och offentlig omsorg. Han har funnit att de olika relationerna inom familjen – barn, partner, förälder och syskon – ökar i omfattning. Därmed växer också anhörigomsorgen och annat stöd inom familjen. Familjeforskaren använder både historiska och moderna exempel och rön, svenska och internationella, bland annat från sin nya bok Mer familj, mer omsorg. Föreläsare: Gerdt Sundström, professor emeritus vid Jönköpings universitet.
Läs mer om Samhället & äldre hösten 2019! 
Nu planerar vi som bäst för Samhället & äldre våren 2020. Programmet blir klart i början av december. Preliminära föreläsningsdatum: 31 januari, 10 mars, 19 maj. 

Ingrid Ekström, postdoktor och forskare på Aging Research Center, ARC, på Karolinska institutet
Se filmade föreläsningen Det livsviktiga doftsinnet
Många kom för att lyssna på Ingrid Ekström, postdoktor och forskare på Aging Research Center på Karolinska Institutet, som berättade om sin avhandling och forskning den 23 oktober i den andra av höstens föreläsningar i serien Samhället & äldre! Ingrid berättade bland annat att det som vi uppfattar som smak mest består av doftämnen och att vår syn på dofter till stor del är socialt och kulturellt inlärd. Det stämmer att doftsinnet försämras med ökande ålder, men det går att träna. För dig som inte kunde komma till ABF finns den filmade föreläsningen här. Bilderna från föreläsningen finns att ladda ner här!
Även  Åsa von Berens föreläsning om näring, träning och välbefinnande  finns som fillm. Vill du ladda ner bilderna från föreläsningen finns de som pdf här!
Jonas Nilsson, chefredaktör på tidskriften Äldre i Centrum på Äldreomsorgsdagarna 2019
Stockholms läns demensdag & Äldreomsorgsdagarna
Äldrecentrum var med på Stockholms läns demensdag, som ordnades för nionde gången, i år med fokus på samverkan och dialog. Äldrecentrum deltog både som medarrangörer och utställare! På Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö 17-18 oktober deltog Äldrecentrum som utställare, tillsammans med Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Tack till alla som kom till vårt bord och förhoppningsvis fick med sig ett exemplar av senaste numret av vår populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum. Missade du prenumerationserbjudandet får du chansen igen!
Rapport 2019:2 För en bättre demensvård En utvärdering av Silviahemscertifieringen
Silviahemscertifieringen utvärderad
Sedan 2008 kan verksamheter inom vård och omsorg för personer med en demenssjukdom genom Stiftelsen Silviahemmet utbilda sin personal i helhetsvård med avstamp i de nationella riktlinjerna och få en Silviahemscertifiering. Certifieringen garanterar att personalen har en gemensam kunskapsgrund, att nya arbetssätt kan etableras och att rutiner för reflektion införts. Äldrecentrum har undersökt på vilket sätt utbildning av personal och certifiering av verksamheter enligt Silviahemmets vårdfilosofi har påverkat det dagliga arbetet på fyra olika verksamheter. Studien visar att utbildningen är uppskattad. Men det krävs målmedveten organisation och engagerat ledarskap för att förändra arbetssätt. Regelbundet arbete med reflektion visar sig vara värdefullt för det praktiska arbetet.
Läs rapporten För en bättre demensvård - utvärdering av Silviahemscertifieringen
Äldrecentrum rekryterar: en utredare och en controller
Genom forskning, utvecklingsarbete och stöd till implementering ska Äldrecentrum bidra till kunskapsutveckling och till att välfärdens tjänster vilar på vetenskaplig grund.  Vill du hjälpa oss i det viktiga arbetet? Vi söker nu en controller på halvtid och en utredare med forskarkompetens på heltid.
Läs mer om båda tjänsterna. Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november! 
FoU-rapport nr 34 2019
Äldrecentrum i FoU-samarbete om fallprevention
Nyligen slutfördes rapporten "Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell". Syftet med projektet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träning förebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.Studien genomfördes vid FoU Nordost under 2017–2018 med stöd från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, och slutfördes 2019 i samarbete med Äldrecentrums direktör, Åsa Hedberg Rundgren.  Läs rapporten här!
SNAC-K - nya avhandlingar
Höstens disputationer: Lucas Morin 20 september, Lieke de Boer 3 oktober, Stina Ek 25 oktober. Kommande disputation: Mozhu Ding 12/12
"The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC) är en longitudinell befolkningsstudie som pågått sedan 2001. Många doktorsavhandlingar baseras på data från SNAC. Äldrecentrum och Aging Research Center (ARC), på KI, driver SNAC-K - delstudien för Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm.
Nya utgåvan av Reflektion som arbetsutveckling 
För alla som är intresserade av att utveckla sitt arbetssätt! Ny, utökad utgåva av  Reflektion som arbetsutveckling av Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Nu med mer teori, fler metoder och modeller. Beställ boken på info@aldrecentrum.se. Pris: 250 kr inkl. moms, frakt tillkommer. Mer om boken
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Vi finns på Facebook och Twitter. Välkommen att följa oss och vårt arbete!


Sveavägen 155, 10 tr.    
113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här