Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 5:2019
från Stiftelsen Äldrecentrum
busy bee
lingon, orensade
Rivstart inför hösten!
Efter sommaruppehållet är höstens arbete i full gång! Bland nyheterna:
* Nya reviderade utgåvan av vår omtyckta handbok Reflektion som arbetsutveckling är äntligen klar och finns till försäljning. Läs mer nedan! 
* Vi välkomnar två nyanställda utredare, Åsa von Berens och Helena Strehlenert. 
* Under september väntas studien om Silviahems-certifieringen bli klar.
* Missa inte våra föreläsningar i serien Samhället & äldre med start 17 september! Läs mer nedan!
* Nummer tre av vår tidskrift Äldre i Centrum kommer ut 27 september. Ta del av Äldre i Centrums förmånliga prenumerationserbjudande!
* Träffa Äldrecentrum på Stockholms läns Demensdag 10 oktober!
* Äldrecentrum deltar också på Äldreomsorgsdagarna 17-18 oktober, där vi delar monter med Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum!
Vi finns på Facebook och Twitter. Välkommen att följa oss och vårt arbete!

Utvärdering av Silviahems-certifiering
Silviacertifiering används som en kvalitetsmärkning av god demensvård. Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning har Äldrecentrums utredare Jenny Österman och Eva Norman studerat fyra verksamheter för att se hur certifieringen påverkat dem. Rapporten beräknas vara klar i senare delen av september och publiceras då på www.aldrecentrum.se
 Äldrecentrum FoU
Äldrecentrum anställer två nya utredare
Äldrecentrum har fått ytterligare förstärkning med de disputerade utredarna Åsa von Berens och Helena Strehlenert.  
- Deras kompetens och erfarenheter när det gäller såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder kompletterar på ett bra sätt Äldrecentrums befintliga kompetens inom utredning och forskning och vi önskar dem varmt välkomna, säger Åsa Hedberg Rundgren, Äldrecentrums direktör. 
Åsa von Berens utredare på Äldrecentrum
Åsa von Berens 
Åsa von Berens är legitimerad  dietist och kommer närmast från Uppsala universitet, där hon under våren har försvarat sin avhandling, som fokuserar på effekterna av att kombinera träning med en näringsdryck för äldre personer och på kroppssamman-
sättningens betydelse för överlevnad.​​ Missa inte Åsas föreläsning i serien Samhället & äldre den 17 september. (se nedan)
Helena Holmström Strehlenert, utredare på Äldrecentrum
Helena Strehlenert
Helena Strehlenert är personalvetare/beteendevetare inriktad mot arbets- och organisationspsykologi. Hon disputerade hösten 2017 vid Karolinska Institutet. Avhandlingen handlade om implementeringen av regeringens och SKL:s överenskommelse ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre” och SKL:s satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”. Närmast kommer Helena från IVL, Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.
Äldrecentrum på Järvaveckan 12-13 juni 2019
Äldrecentrum på Järvaveckan
I år deltog Äldrecentrum för första gången i Järvaveckan, den nya stora arenan för brännande politiska frågor. Det var full fart i Äldreforskningens tält, som vi delade med Aging Research Center (ARC) och Svenskt Demenscentrum (SDC) och där medarbetare från SNAC-K hjälpte alla intresserade att testa luktsinne och handstyrka. Det fanns också möjlighet att svara på Äldrecentrums enkät om Stockholm som en stad att åldras i. I seminarietältet var fokus demens och psykisk ohälsa hos äldre med ämnen som jämlik och säker demensvård ur ett migrationsperspektiv, hur vi når ett demensvänligt samhälle och vilket stöd som finns att få för äldre med psykisk ohälsa. 
Reflektion som arbetsutveckling 
Arbete med människor medför stort ansvar och man behöver hantera många olika situationer. Men situationer som uppfattas som problematiska kan också ge möjligheter att fördjupa lärandet. Reflektion är en både uppskattad och effektiv metod för arbetsutveckling som tar vara på medarbetares egna idéer och kreativitet. Lär dig mer i Äldrecentrums omtyckta handbok Reflektion som arbetsutveckling, som utkom första gången 2015! Den nya reviderade utgåvan av boken har utökats med teori, fler metoder och modeller. Målgruppen är bred: alla som arbetar med människor och som vill utveckla sitt arbete. Det kan handla om chefer och andra professioner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, utbildning med mera och alla som är intresserade av utvecklingsfrågor.
Författarna: Marie Birge Rönnerfält, tidigare universitetsadjunkt på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Eva Norman, utredare vid Äldrecentrum.  
Beställ boken på info@aldrecentrum.se. Pris: 250 kr inkl. moms, frakt tillkommer. Mer information om boken
Jennys mormor
Samhället & äldre hösten 2019
Här är höstens öppna föreläsningar i serien Samhället & äldre, som Äldrecentrum ger i samarbete med ABF och med pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF. Ingen förhandsanmälan. Nytt för hösten: Gratis inträde för medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och SKPF. Övriga: 50 :-. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tisdag 17 september kl. 13.30 - 15.00 
Träning, näring, funktion och välbefinnande
Föreläsningen handlar om effekterna av att kombinera träning med en näringsdryck för äldre personer och på kroppssamman-
sättningens betydelse för överlevnad. Är fetma lika farligt när vi blir äldre? Vad är sarkopeni och hur påverkar det oss? Föreläsare: Åsa von Berens, legitimerad dietist, med dr, utredare vid Äldrecentrum.
 
Onsdag 23 oktober kl. 13.30 - 15.00 
Vårt livsviktiga doftsinne
Luktsinnet är viktigt för hälsan, inte minst för att det påverkar aptiten. Tappar man doftsinnet tappar man också ofta aptiten och lusten att äta mat när det inte smakar någonting längre.
Doftsystemet är ett skört system i hjärnan. För att det ska fungera behöver det bildas nya nervceller hela tiden – en process som kan påverkas av sjukdom. Doftsinnet kan ses som en spegel för hur kroppen mår i övrigt. Föreläsare: Ingrid Ekström, postdoktor och forskare vid Ageing research center (ARC) Karolinska institutet.
 
Onsdag 4 december kl. Kl. 13.30 - 15.00 
Den svenska familjen, förtalad men allt livskraftigare
Gerdt Sundströms egen och andras forskning visar att allt fler har nära anhöriga och ofta geografiskt nära, anhöriga som fått allt större betydelse materiellt och som omsorgskälla. Familjeforskaren använder både historiska och moderna exempel och rön, svenska och internationella, bland annat från sin nya bok Mer familj, mer omsorg. Föreläsare: Gerdt Sundström, professor emeritus vid Jönköpings universitet.
Samhället & äldre hösten 2019
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Sveavägen 155, 10 tr.    
113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här