Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 4:2019
från Stiftelsen Äldrecentrum
äppelblom i maj
Två av besökarna på Seniordagen som svarade på Äldrecentrums enkät
Enkät: Är Stockholm en äldrevänlig stad? 
Vi lever allt längre och andelen äldre ökar, framförallt i städerna. WHO:s nätverk Age-friendly cities and communities har lyft fram särskilt viktiga områden för att skapa äldrevänliga städer. Det handlar exempelvis om bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, samt omsorg och delaktighet. Äldrecentrum har av Stockholms stad fått i uppdrag att undersöka om Stockholm är en bra stad att åldras i. Nu kan du som bor i Stockholm och är 65+ göra din röst hörd! Missade du att svara på enkäten på Seniordagen i Kungsträdgården den 7 maj, får du en ny chans under Järvaveckan (se nedan). För dig som hellre fyller i en digital enkät finns möjligheten att delta i enkäten här.   Det är ett fåtal frågor som bara tar ett par minuter att besvara. Frågor? Mejla info@aldrecentrum.se
Järvaveckan 12-16 juni 2019, kl 14-21
Äldreforskningens tält Järvaveckan 12-13 juni
I år deltar vi för första gången i Järvaveckan, som jämte Almedalen är den stora arenan för att diskutera aktuella politiska frågor. Träffa Äldrecentrum  12-13 juni, kl 14 - 20 i Äldreforskningens tält, som vi delar med Aging Research Center (ARC) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Passa på att testa luktsinne och handstyrka och delta i vår enkät om Stockholm som en stad att åldras i.

Äldreforskningens tält 12 juni kl 14–20
14.30–15.30. Fråga äldreforskaren: Stina Ek
15.30–16.30. Fråga äldreforskaren: Jonna Nilsson
16.30–17.30. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
17.30–18.30. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg

Äldreforskningens tält 13 juni kl 14–20
14.30–15.15. Fråga demensexperterna: Ann-Christin Kärrman & Gunilla Nordberg
15.15–16.00. Fråga Migrationsskolan: Josephine Sörensson
16.30–17.30. Fråga äldreforskaren: Johan Rehnberg
17.30–18.30. Fråga äldreforskaren: Linnéa Sjöberg

Seminarium 13 juni kl 16–17 (seminarietält 7)
Demens och psykisk ohälsa hos äldre – tjugotalets största utmaningar. Moderator: Susanne Rolfner Suvanto
Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer (Carin Lennartsson, lektor, ARC, KI/SU)
Depression hos äldre (Linnéa Sjöberg, vetenskaplig kommunikatör för NEAR, ARC, KI/SU)
Jämlik och säker demensvård – ur ett migrationsperspektiv (Josephine Sörensson,projektledare Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenscentrum vid Skånes universitetssjukvård)
Ett demensvänligt samhälle – Hur kommer vi dit? (Gunilla Nordberg, biträdande chef, SDC)
Stöd till äldre med psykisk ohälsa (Lars Sonde, utredare, Äldrecentrum)
Varmt välkommen! 
Stort intresse för Sandra Torres föreläsning om det goda åldrandet
Det goda åldrandet - en utopi?
Vid vårens sista öppna föreläsning i serien Samhället & äldre den 8 april på ABF på Sveavägen i Stockholm, drog Sandra Torres, professor i sociologi och forskare vid Uppsala universitet, fulla hus. Temat för föreläsningen som Äldrecentrum ger i samarbete med ABF och pensionärsorganisationerna SPF, PRO och SKPF  var "det goda åldrandet", ett ofta använt begrepp inom internationell äldreforskning. Sandra Torres är dock kritisk och menar att begreppet syftar på gruppen relativt friska yngre äldre och exkluderar en stor grupp äldre äldre - de som kanske inte kan beskrivas med uttrycket "aktiva äldre". I sin föreläsning talade Sandra Torres bland annat om hur äldreforskningens fokus har skiftat på senare år, bort från det som kallas "den fjärde åldern". Intresset för föreläsningen var så stort att ett antal åhörare fick nöja sig med ståplats. Några tvingades även vända i dörren. Höstens föreläsningar i serien startar 17 september. Se nedan.
Jennys mormor
Samhället & äldre hösten 2019
Nu är datum och program för höstens öppna föreläsningar i serien Samhället & äldre klart! Föreläsningarna ges i samarbete med ABF och med pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF. Nytt för hösten blir att medlemmar i dessa pensionärsorganisationer får fritt inträde. Övriga betalar 50 :-.. Kommande teman: Det livsviktiga doftsinnet, betydelsen av träning och kost, den svenska familjen, förtalad men allt livskraftigare. Datum: 17 september, 23 oktober och 4 december.
Samhället & äldre hösten 2019
Stockholm mot Gamla stan
Ny lag, nya rutiner = LUS
Äldrecentrum bistår Stockholm i att implementera den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Lagens syfte är ökad delaktighet för den enskilde, trygg och säker utskrivning och färre antal dagar på sjukhus efter att man är utskrivningsklar. Öppenvården övertar samordningsansvaret för utskrivningsklara patienter och erbjuder en fast vårdkontakt. 
Jenny Österman och Lars Sonde, utredare på Äldrecentrum, höll förra året workshops i Stockholms 14 stadsdelar för att informera om lagen. Nu besöks stadsdelarna igen som uppföljning, för att diskutera arbetssättet och stötta samverkan. Enigheten är stor om att lagens intentioner är bra. Alla försöker få rutinerna att fungera, men det är ett nytt arbetssätt för alla parter.
- Arbetet behöver sätta sig, men implementeringen har kommit oerhört långt med tanke på vilken kort tid den har pågått, säger Jenny Österman. 
Äldre i Centrum # 2 2019
Äldre i Centrum - nytt nummer ute nu!
Tema # 2/2019: Stroke
I Sverige drabbas cirka 25 000 personer av stroke varje år. En person var 20:e minut. Stroke drabbar hjärnans funktioner och resultatet kan bli väldigt olika funktionsnedsättningar, både fysiska och intellektuella. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården och beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor per år. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, inte minst kopplat till de mer dolda följder som sjukdomen kan föra med sig. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenserna efter stroke, för att inte tala om de cirka 250 miljoner nära familjemedlemmar som på olika sätt påverkas av stroke. Stroke är således ett globalt hälsoproblem, där forskningen fortsatt försöker bidra med både bot och bättring.

Prenumerationserbjudande Äldre i Centrum! 

Passa på! Förmånligt prenumerationserbjudande här! (Betala 175:- för 4 nummer. Student-/pensionärspris: 100:-, ordinarie pris 275:- respektive 150:- per år)
Badstranden i Rimini
Trevlig sommar!
Nu går vi snart mot en skön sommarledighet, men innan dess hoppas vi träffa några av er på Järvaveckan 12-13 juni! Och du är varmt välkommen att följa oss på Facebook! Har du frågor om Äldrecentrums utredningar eller rapporter, kontakta oss gärna på info@aldrecentrum.se. Vill du nå tidskriften Äldre i Centrum är mejladressen: info@aldreicentrum.se  
Nästa nyhetsbrev kommer i augusti.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Sveavägen 155, 10 tr.    
113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här