Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 2:2019
från Stiftelsen Äldrecentrum
 Stockholm februari 2019
Rapport 2019:1 Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande _ om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse
Tryggt mottagande - NY RAPPORT 
Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - hur ser det ut i Stockholm? Äldrecentrum har på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad studerat olika insatser som äldre fick vid utskrivning från sjukhus januari 2017 - maj 2018. Hemtjänst var vanligast. Andra insatser som studerades var korttidsboende, vård- och omsorgsboende och Tryggt mottagande, som 2017 infördes på försök i tre stadsdelar. Rapporten visar att arbetssättet Tryggt mottagande uppskattades av både personal och vårdtagare och att syftet att underlätta hemkomsten, bättre anpassa hjälpinsatser efter behov och att bedriva vård om äldre på ett effektivt sätt uppnåddes. Resultaten visar att Tryggt mottagande kan fylla en viktig funktion, både genom att ge kvalificerad vård och omsorg och bidra till bedömningen av fortsatta behov av hjälp och stöd. I rapporten diskuteras också hur Tryggt mottagande kan utvecklas.  Läs rapporten här Kontakt: info@aldrecentrum.se
Äldre kvinna och äldre man
Uppmärksamma, fråga och agera - kurs om våld mot äldre i nära relationer
Våldet slutar inte vid 65! Perso­nal som möter våldsutsatta äldre behöver få kunskap om hur man upptäcker våld och hur man ska agera. Den här utbildningen omfattar två heldagar (10 & 23 maj) på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15  i Stockholm. Kursen ger nödvändiga grundkunskaper. Särskilt uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar. Kursavgift: 2 300 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe. Läs mer Kontakta eva.norman@aldrecentrum.se om du har frågor. Anmälan
Stort intresse för att skapa en äldrevänlig stad
Stort intresse för Äldrevänlig stad
Många mötte upp på vårens första föreläsning i serien Samhället & äldre på ABF på Sveavägen i Stockholm med temat Att skapa en äldrevänlig stad.  Roger Jo Linder, samordnare i Uppsala, berättade om Uppsalas arbete för att bli äldrevänligt. Ett antal förslag lämnades också om hur Stockholm kan bli mer äldrevänligt. En del handlade om transporter, bl. a önskemål om fler linjebussar/mjuka linjen och  fler tunnelbaneavgångar. Behovet av bättre halkbekämpning/snöröjning och fler sittplatser/viloplatser utomhus och fler mötesplatser/träffpunkter, berördes. Andra synpunkter var att det behöver bli lättare att nå läkare,  t ex genom manuella telefoner utan knappval. Datorhjälp/instruktörer, äldrecentraler, bättre TV- fler äldre programledare - vaktmästare (fixar-Malte), en Äldrekonvention, var andra förslag som kom upp på mötet. Lämna gärna fler synpunkter om hur Stockholm kan bli äldrevänligt till Äldrecentrums kontaktperson: lars.sonde@aldrecentrum.se
Hemmet viktigare efter pensionen
Hemmet viktigare efter pensionen?
Missa inte nästa föreläsning i den öppna föreläsningsserien Samhället & äldre: OBS! Imorgon, onsdag 13 mars 13.30 - 15.00 i ABF-huset, Sveavägen 41. Ingen föranmälan! Tema:  Hemmet viktigare efter pensionen  Maya Kylén, leg arbetsterapeut och forskare, föreläser om sambandet mellan psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet för nyblivna pensionärer. En väl utformad hemmiljö kan även förebygga sjukdom och främja hälsa hos de allra äldsta, menar hon.
Läs mer om föreläsningarna Samhället & äldre
Reflektion som arbetsutveckling
Fortsatt bokrea! Reflektionsboken för 75:- + frakt!
Vi väntar på en ny, omarbetad utgåva av Äldrecentrums fina handbok Reflektion som arbetsutveckling av Marie Birge Rönnerfält & Eva Norman och säljer därför ut den första utgåvan från 2015 för 75:- plus frakt. (Tidigare pris: 240:- plus frakt.) Boken lär ut hur reflektion som metod kan utveckla grupper och arbetsplatser, både inom vård och omsorg och överallt där människor arbetar tillsammans. Beställ dina exemplar på info@aldrecentrum.se
Äldre i centrum tidskrift för forskning om äldre och åldrande
Äldre i Centrum
Håll dig uppdaterad om forskning om äldre och åldrande!
Missa inte Äldrecentrums tidskrift Äldre i Centrum, som kommer ut med fyra nummer per år! Nästa nummer kommer i slutet av mars. Läs mer om hur du blir prenumerant här!
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Sveavägen 155, 10 tr.    
113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här