Nyheter & utbildningar från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 6:2018
från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Rapport från Äldrecentrum 2018:5 Stöd till äldre med psykisk ohälsa
Ny rapport Uppdrag Psykisk Hälsa
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en av de fyra FoU-enheter i Stockholms län som har inriktning mot äldre. Tillsammans med Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost har Äldrecentrum åt Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län genomfört en fördjupad analys av stöd till personer över 65 år med psykisk ohälsa. Nu presenteras resultaten i en gemensam rapport: Analys av stöd för personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län. (Underrubrik: Om primärvårdens och kommunernas samverkan och stödinsatser, deras förutsättningar att upptäcka psykisk ohälsa samt hur personer med psykisk ohälsa ser på dessas insatser - Nu och framåt)
Rapport från Äldrecentrum 2018:5 Stöd till äldre med psykisk ohälsa
Stöd till äldre med psykisk ohälsa
I sin delrapport Stöd till äldre med psykisk ohälsa som ingår i samarbetsprojektet, redovisar Äldrecentrum resultaten från intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området äldres hälsa och ohälsa. Rapportens frågeställningar handlade dels om vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om landstingets och kommunernas stöd till äldre personer med psykisk ohälsa, dels om vad företrädare, men också experter, anser behöver utvecklas inom området. Kontakt: lars.sonde@aldrecentrum.se
Grundkurs om våld mot äldre i nära relationer
Fåtal platser kvar: Våga se, våga fråga - kurs om våld mot äldre i nära relationer
Våldet slutar inte vid 65. Perso­nal som möter våldsutsatta äldre behöver därför ha nödvändiga kunskaper för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera.
Utbildningen omfattar två dagar och ger de grundkunskaper du behöver. Bland annat lär du dig om de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar. Kursdagar: 16 & 26 november 2018, 08.30-16.00. Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm Läs mer  Anmälan (senast 15 oktober)
höstlöv
Välkommen på frukostseminarium 23 oktober! Tema: Rapporten Äldreomsorgens debutanter
På frukostseminariet presenterar Mårten Lagergren sin rapport som beskriver utvecklingen när det gäller omsorgsbehov och beviljade insatser åren 2003-2015.
Var: Sveavägen 155 När: tisdag 23 oktober kl 08.00 - 09.30 (frukostsmörgås från 8.00. Seminariet startar 8.30)
Läs mer! Anmäl dig här! Läs rapporten: Äldreomsorgens debutanter
höstlöv
Anhörig i nöd och lust! Föreläsning i serien Samhället och äldre 25 oktober
Lennarth Johansson - docent och forskningsledare vid Äldrecentrum - talar fritt utifrån sin bok om att man som anhörig måste tänka på sig själv, för sitt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa någon annan måste också du få hjälp. 
Den öppna föreläsningen ingår i serien "Samhället & äldre" om åldrandet som Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF, och pensionärsorganisationerna PRO,SPF och SKPF. Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. Övriga: 40 kronor. Ingen föranmälan! Tid & plats: 25 oktober 13.30 - 15.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Äldre i centrum #3 2018
Nytt nummer! Äldre i centrum #3 2018! Tema: Anhörigt talat
Att äldre förväntas klara sig hemma så länge som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. De flesta får hjälp av medelålders förvärvsarbetande barn. Många äldre är även själva anhörigvårdare till en partner. Hur ska alla dessa medelålders och äldre anhöriga bäst stöttas för att orka? Mer ur innehållet:
I PRAKTIKEN. Pensionerade journalisten Ulf Selin bidrar med sin livserfarenhet för att hjälpa forskarna ta fram mer användbara resultat. Sådana samarbeten efterfrågas alltmer.
FORSKAREN I FOKUS. Gunnar Akner har inte bara synpunkter på äldrevårdens organisation och forskningsmetodik, utan förslag till lösningar! 
AVHANDLAT. Vilken rätt har man att välja bort omsorg från vissa anställda? Frågan ställs av forskaren i socialt arbete Palle Storm i den första avhandlingen om könets och hudfärgens betydelse på äldreboenden.
SPOTLIGHT. För äldre personer med demens kan intensiv träning i grupp vara både utmanande och stimulerande. Förutom att ge nöje, styrka och trivsel kan träningen också väcka kroppsliga minnen.
KRÖNIKA. Mats Jonsson: Framåt över urtavlan.
Mer forskning om äldre: http://www.aldreicentrum.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sveavägen 155, 10 tr     113 46     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här