Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Äldrecentrum
Nyhetsbrev nr 6:2017 
från Stiftelsen Äldrecentrum

Äldre i Centrum, nummer 4 2017
Det ojämlika åldrandet - tema för nya numret av Äldre i Centrum
Olikheter i hälsa och socioekonomisk status förstärks på gamla dar. Att vi åldras olika har att göra med sådant som vi både kan och inte kan påverka. Förståelsen av ojämlikheten i åldrandet kan bana väg mot bättre vård och omsorg i framtiden. Om detta kan du läsa i senaste numret av Äldre i Centrum som också tar upp artiklar om unga äldreforskare, verklighetslabb och om att åldras med ryggmärgsskada. Läs mer om Äldre i Centrum
Grundutbildning om våld i nära relationer
Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera.

Den 13 mars startar en ny grundutbildning, Uppmärksamma, fråga och agera, om våld mot äldre i nära relationer. Utbildningen, som omfattar 2,5 dagar, riktar sig till vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg och primärvård samt andra yrkesgrupper som möter äldre i sitt dagliga arbete. Läs mer om utbildningen
Öppen föreläsning om hälsofrämjande träning
Vår kropp är gjord för att vara i rörelse och fysisk aktivitet hjälper oss att bibehålla hälsan. Vi vet idag att fysisk aktivitet är viktigt för att minska risken att drabbas av en rad olika sjukdomar och påverkar vår möjlighet att vara självständiga i vardagen. Men hur bör vi träna och vara fysiskt aktiva för att må så bra som möjligt?

Den 30 januari föreläser Elisabeth Rydwik, docent, Karolinska Institutet och FOU nu på temat "Tips och idéer om hälsofrämjande träning" på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Föreläsningen ingår i serien "Samhället & äldre" som arrangeras av Stiftelsen Äldrecentrum i samverkan med ABF, SPF, SKPF och PRO. Pris för medlemmar i PRO, SPF och SKPF är 20 kronor, för övriga 40 kr. Läs mer
SprÄkombudsutbildning
Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

‒ Utmaningarna inom språk och kommunikation för anställda inom omsorgen finns i hela landet, därför är vi glada att Vård- och omsorgscollege nu fortsätter att arbeta med och vidareutveckla de utbildningar som Stiftelsen Äldrecentrum lagt grunden för i Stockholmsområdet. Språk- och arbetsplatslärande är betydelsefullt för en god vård och omsorg av äldre personer, säger Clara Lindblom (V), ordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Läs mer
Eva Norman
Handledning stärker yrkesgrupper i äldreomsorgen
Eva Norman har lång erfarenhet av att leda reflektion och är medförfattare till boken Reflektion som arbetsutveckling. Under våren kommer Eva också att erbjuda handledning för arbetsgrupper och enskilda. Ett område hon haft förmånen att fördjupa sina kunskaper i under året som gått.

Handledning av arbetsgrupper har länge varit ett etablerat och självklart verktyg för kompetens- och verksamhetsutveckling inom angränsande områden, som till exempel individ- och familjeomsorg, psykiatri, beroendevård samt hälso- och sjukvård, men inte varit så vanligt inom äldreomsorgen.

Medarbetare inom äldreomsorgen ställs dagligen inför etiska dilemman och svåra val. Att få professionell handledning gör att man kan få hjälp med att bena upp problem och utveckla förmågan att möta krävande arbetsuppgifter och stärka professionen. Läs mer

Stiftelsen Äldrecentrum söker Verkställande direktör
Äldrecentrums direktör ska kunna kombinera ett stort engagemang kring vård, omsorg, folkhälso- och förebyggande insatser riktade till äldre med gedigen kunskap om relevant forskning och utveckling. När vår nuvarande direktör Chatrin Engbo går i pension till sommaren, söker vi nu hennes efterträdare.

I rekryteringen samarbetar Stiftelsen Äldrecentrum med SOURCE. Välkommen att lämna din intresseanmälan via SOURCE hemsida, http://source-hr.se/lediga-tjanster/ senast den 8 januari 2018. Läs mer
God Jul och Gott Nytt År!
önskar alla medarbetare på Stiftelsen Äldrecentrum
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här