Nyheter och utbildningar från Stiftelsen Äldrecentrum.
Nyhetsbrev nr 4:2017 från
Stiftelsen Äldrecentrum
Dahlior, foto: pexels.com
Rapport Idéburen äldreomsorg
Ny studie om idéburen äldreomsorg
Studien Idéburen äldreomsorg utforskar vad som är specifikt för äldreomsorg som anordnas av idéburna organisationer, och deras förutsättningar. Den idéburna sektorn utgör cirka tre procent av äldreomsorgen i Sverige och är vanligare i storstäderna än på landsbygden.

‒ Organisationernas värdegrund är vanligen väl förankrad hos styrelse, ledning och personal. De idéburna verksamheterna har också oftast lätt att rekrytera personal. Det beror troligen på att det här är verksamheter där det är självklart att sätta den äldre i centrum och att de har ett tydligt fokus på uppdraget, säger Karin Gens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och som tillsammans med Sven Erik Wånell är författare till rapporten.

Länk till rapporten Idéburen äldreomsorg (2017:1)
Öppna föreläsningar i serien Samhället och äldre hösten 2017
Höstens första öppna föreläsning i serien Samhället och äldre som handlade om mat för ett friskt åldrande drog många intresserade till ABF-huset på Sveavägen den 4 september. Den 23 oktober är det dags för nästa föreläsning som handlar om anhörigomsorg och har titeln "Anhörigomsorgens pris - vad innebär det att hjälpa en gammal förälder?". Föreläsare är Petra Ulmanen, fil. dr. socialt arbete vid Stockholms universitet. 

Höstens sista öppna föreläsning handlar om åldrande och minne och äger rum den 30 november.

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF och kostar 20 kronor för medlemmar och 40 kronor för övriga. De hålls på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm mellan klockan 13.30-15.00.

Läs mer om föreläsningsserien Samhället och äldre
Erik Rosendahl
Stort intresse för fysisk aktivitet hos äldre vid nätverksträff för sjukgymnaster och fysioterapeuter
Erik Rosendahl från Umeå universitet föreläste om betydelsen av fysisk aktivitet hos äldre när Stiftelsen Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster och fysioterapeuter hade höstens första träff. Studier visar att fysisk träning förbättrar äldres hälsa – även för personer som har en demenssjukdom.

Läs mer om föreläsningen med temat "Vikten av att träna som en olympier på äldreboenden"

Nätverket, som riktar sig till sjukgymnaster och fysioterapeuter inom Stockholms län, träffas vid tre tillfällen under hösten 2017. Nästa träff äger rum den 6 november och handlar om att lindra och behandla smärta hos personer som bor i särskilt boende. 

Läs mer om nätverket för sjukgymnaster och fysioterapeuter
Uppmärksamma, fråga och agera - grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer
Det här är en tvådagars utbildning som ger dig kunskap om våldets omfattning och uttryck samt tar upp frågor om äldreomsorgens lagstadgade ansvar, hur man kan ställa frågor om våldsutsatthet och agera när någon är våldsutsatt? Andra delar som tas upp är sekretess och rapporteringsskyldighet, polisanmälan samt insatser för stöd och skydd. Kurstillfällen är den 20 november och 5 december. Sista dag för anmälan är den 20 oktober.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här


Heldagskonferens med tema våld
Den 26 januari 2018 planerar Stiftelsen Äldrecentrum en heldagskonferens med tema våld mot äldre i nära relation. Boka in datumet redan nu! Mer information publiceras inom kort på www.aldrecentrum.se.
Äldrecentrums utbildningskatalog hösten 2017
För att ge våra målgrupper en bättre överblick har vi samlat våra aktiviteter under hösten 2017 i en utbildningskatalog. Här hittar du seminarier och utbildningar med aktuella teman samt information om Äldrecentrums övriga verksamhet. Alla seminarier och utbildningar finns också upplagda i vår webbkalender.

Till utbildningskatalogen
Stort intresse för palliativ vård och mat i livets slutskede
Stor efterfrågan på kunskap om palliativ vård och mat i livets slutskede har gjort att höstens utbildningar i ämnet snabbt blev fullbokade. Nytt för hösten är att en utbildning riktas särskilt mot biståndshandläggare.

- I veckan fick cirka 50 biståndshandläggare gå utbildningen. Det har varit ett önskemål från de som gått utbildningarna under våren att även handläggarna ska få utbildning, därför är det extra roligt att vi nu haft möjlighet att anordna denna riktade utbildning, säger Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg på Stiftelsen Äldrecentrum som tillsammans med utvecklingsledare Britten Askestad håller i utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna
Äldres bostäder och rekryteringsfrågor för äldreomsorgen väckte intresse i Almedalen
Fornsalen på Gotlands museum var fullsatt när Stiftelsen Äldrecentrums seminarium drog igång på måndagsmorgonen den 3 juli under Almedalsveckan. Under seminariet lyftes frågor om rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt bostäder för äldre. Jenny Österman och Ingrid Hjalmarson, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum berättade om resultaten i rapporten Bostäder anpassade för äldre, om hur äldre stockholmare ser på sitt boende och om det förslag om seniorboenden med aktivitetscenter som staden arbetar med. Sven Erik Wånell, som var medarbetare i utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre, berättade om utredningens förslag för hur behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen ska täckas.

Under seminariet och efterföljande panel deltog också Jenny Hjalmarson från Famna, Ylva Sandström från SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Maria Rydén från Ikano Bostad och Emma Eng från Stockholm Digital Care, Stockholms stad. 

Seminariet inleddes av Äldrecentrums ordförande Clara Lindblom och vice ordförande Ella Bohlin som ses på bilden nedan tillsammans med moderator Susanne Rolfner Suvanto.
Seminarium i Almedalen
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här