Utbildningar och nyheter från Stiftelsen Äldrecentrum. Vi ses i Almedalen 3 juli!
Nyhetsbrev nr 3:2017 från 
Stiftelsen Äldrecentrum


Äldre i Centrum bjuder in till frukostseminarium: Ett hem med utsikt
Tidskriften Äldre i Centrums kommande nummer har temat "Hemmet som det nya äldreboendet". En av de bärande artiklarna i temat bygger på Stiftelsen Äldrecentrums färska, ännu ej publicerade rapport om de äldre stockholmarnas syn på sitt boende. På seminariet, den 8 juni, kommer rapporten presenteras av utredarna Jenny Österman och Ingrid Hjalmarson. Läs mer och anmäl dig här
Öppna föreläsningar i serien Samhället och äldre hösten 2017
Höstens teman är ”Mat för ett friskt åldrande”, ”Anhörigomsorgens pris – vad innebär det att hjälpa en gammal förälder?” samt ”Åldrande och minne”. Föreläsningarna arrangeras i samarbete med PRO, SPRF, SPF och ABF och hålls i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Första föreläsningen om ”Mat för ett friskt åldrande” hålls den 4 september. Läs mer
Stort intresse för utbildningar om palliativ vård och mat
Under hösten håller Stiftelsen Äldrecentrum tre kurstillfällen om palliativ vård och mat i livets slutskede. Kurserna som hålls den 13 september och 12 oktober är redan fulltecknade och det finns ett fåtal platser kvar den 19 oktober. Utbildningen ger dig kunskap att kunna möta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos den döende personen utifrån ett palliativt förhållningssätt, samt om vilka nutritionsåtgärder som behövs i olika faser. Läs mer och anmäl dig till den 19 oktober här
SNAC-K
Äldrecentrum söker sjuksköterska samt testledare till SNAC-K
SNAC-K (Swedish National study on Aging and Care - Kungsholmen) är en populationsbaserad studie som bedrivs av Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ARC - Karolinska Institutet. Deltagarna i studien är personer 60 år och äldre boende på Kungsholmen. Projektet som startade 2001 ger en unik inblick i hela den äldre befolkningen. Nu söker studien en sjuksköterska samt testledare/forskningsassistent, läs mer om tjänsterna på vår webbplats, www.aldrecentrum.se. Sista ansökningsdag är den 7 juni.

Läs mer om tjänsten som sjuksköterska

Läs mer om tjänsten som testledare 

Stiftelsen Äldrecentrum studerar sammanhållen vård för de mest sjuka äldre
I januari 2018 väntas reglerna för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från akutsjukhusen att ändras. Stiftelsen Äldrecentrum ska i ett nytt projekt kartlägga hur det ser ut i dag för att kunna se framtida förändringar och effekter.

– Lagförslaget innebär att nya krav ställs på en utvecklad samverkan mellan huvudmännens verksamheter, inte minst när det gäller gruppen mest sjuka äldre. I projektet ska vi se hur det ser ut idag och rita kartan. Vad har nuvarande betalningsansvarslag gett för strukturer för patienter som kommer från slutenvård till öppenvård och kommunal vård och omsorg? Kartläggningen ska fungera som ett stöd i det utvecklingsarbete som huvudmännen nu står inför, säger Lars Sonde, som är projektledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

I projektet ingår fyra delprojekt: Slutenvård, Strukturer för överföring, Korttidsvård och Hemtjänst. Forskningsledare är Lennarth Johansson. Läs mer
SprÄkombudsutbildning
Fler färdiga språkombud inom DigIT-projektet
Nyligen avslutades den fjärde utbildningsomgången av språkombud inom projektet DigIT med diplomutdelning på Stiftelsen Äldrecentrum. Språkombud arbetar med språkutveckling i svenska på arbetsplatsen, i detta fall med en digital inriktning.

DigIT är ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg som Stiftelsen Äldrecentrum deltar i. Projektet ägs av Stockholms stad. Läs mer
Uppmärksamma, fråga och agera – grundutbildning om våld mot äldre
Utbildningen ger dig kunskap om våldets omfattning och uttryck samt tar upp frågor om äldreomsorgens lagstadgade ansvar, hur man kan ställa frågor om våldsutsatthet och agera när någon är våldsutsatt? Andra delar som tas upp är sekretess och rapporteringsskyldighet, polisanmälan och rättsprocess samt insatser för stöd och skydd. Kursen omfattar två dagar, den 20 november och 5 december. Läs mer och anmäl dig här
Ny podd om våld i nära relationer
Våldet slutar inte vid 65. Hur ska man gå tillväga när man misstänker att någon är våldsutsatt? Ta del av en ny podd producerad i samarbete med Wacano, där Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ingrid Hjalmarson intervjuas om våld mot äldre i nära relationer. Lyssna här
Almedalen, foto Malin Ericsson
Möt oss i Almedalen 3 juli – tema framtidens äldreomsorg
Välkommen till Bildstenshallen, Gotlands Museum och vår seminariedag ”Ett gott liv hela livet” som leds av Susanne Rolfner Suvanto. Arrangörer för dagen är Stiftelsen Äldrecentrum, Demensförbundet & Svenskt Demenscentrum.

Stiftelsen Äldrecentrum inleder med seminariet ”Framtidens äldreomsorg – utmaningar och möjligheter” med frågor om rekrytering och kompetensförsörjning, samt hur äldre önskar bo och utformningen av framtidens äldreboende. Medverkande partner är Famna. Läs mer
(Foto: Malin Ericsson)
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här