Aktuella utbildningar och seminarier från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.
Nyhetsbrev nr 2:2017 från
Stiftelsen Äldrecentrum

Nyligen överlämnade utredaren Susanne Rolfner Suvanto utredningen med förslag om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till äldreminister Åsa Regnér. Utredningen är ett resultat av nära två års arbete i vilket Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sven-Erik Wånell haft ett stort uppdrag.

Några av kvalitetsplanens förslag är att utreda legitimation för undersköterskor samt att införa bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning. I planen föreslås också en nationell utbildning på högskolenivå för biståndshandläggare samt att etablera ett nationellt kompetenscentrum om äldre och psykisk hälsa. Planen föreslår också att en kommun ska kunna besluta om serviceinsatser på gruppnivå för personer som fyllt 80 år. Läs mer
Utbildning om våld mot äldre i nära relationer
Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen ger dig de grundkunskaper du behöver. Kursen omfattar två dagar, 24 april och 17 maj, och är uppdelad i tre steg: våga se, våga fråga och våga agera. Kursledare är Emilia Åkesson och Lisa Lundberg från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar. Läs mer
Blad
Eva Sundborg, Med. dr. PhD, samt verksamhetschef för Fittja vårdcentral och Sätra vårdcentral har skrivit avhandlingen "Om man inte frågar får man inget veta" om sjuksköterskors och distriktssköterskors beredskap att möta kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer. I sitt arbete som distriktssköterska förstod hon hur vanligt våld var och intresset väcktes för hur personal kan möta våldsutsatta kvinnor. Stiftelsen Äldrecentrum bjuder nu in till ett frukostseminarium den 9 maj där Eva Sundborg berättar mera. Läs mer och anmäl dig här
En studie från Stockholms universitet om arbetsvillkoren i äldreomsorgen visar att hälften av äldreomsorgens undersköterskor och vårdbiträden allvarligt har övervägt att sluta och att arbetsvillkoren i flera avseenden har försämrats mellan 2005 och 2015. Varför vill personalen sluta? Vad kan vi lära av övriga nordiska länder?

Stiftelsen Äldrecentrum bjuder in till ett frukostseminarium om studien den 16 maj där Marta Szebehely, professor, Anneli Stranz, filosofie doktor, och Rebecka Strandell, doktorand från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet medverkar.

Efter att studien har presenterats finns tid för samtal om arbetsförhållanden, strategier för rekrytering  och om kvaliteten i äldreomsorgen. Läs mer och anmäl dig här
Öppen föreläsning 18 maj: Mat för ett friskt åldrande
Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Den 18  maj är temat "Mat för ett friskt åldrande".

Goda matvanor är tillsammans med fysisk aktivitet en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både på kort och på lång sikt. Trots att många hälsoproblem beror på gener, miljö och tidigare vanor i livet kan man fortfarande vid hög ålder påverka sin hälsa. Föreläsare är Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg, Stiftelsen Äldrecentrum. För medlemmar i PRO, SPF och SKPF kostar föreläsningen 20 kronor, för övriga 40 kr. Föreläsningen äger rum i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Läs mer om föreläsningsserien
Äldre i Centrum, omslag
Årets första nummer av tidningen Äldre i Centrum kommer i ny grafisk form. Här kan du, precis som tidigare, följa allt viktigt som händer på äldreområdet. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier – ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. Du kan också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser och följa med på forskning om medicinsk yoga, med mera. Läs mer om Äldre i Centrum
Visby
Almedalsveckan 3 juli: Ett gott liv, hela livet
Ett gott liv hela livet är det vi alla önskar – en god ålderdom oavsett om man är frisk eller sjuk. Välkommen till Bildstenshallen i Gotlands Museum och en seminariedag som arrangeras av Stiftelsen Äldrecentrum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum den 3 juli. Susanne Rolfner Suvanto leder oss genom dagens program.

Stiftelsen Äldrecentrums seminarium sätter en rad aktuella äldrefrågor i fokus. Hur ska vi kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen? Var och hur vill äldre bo? Hur planeras framtidens äldreboende utifrån den nya nationella kvalitetsplanen? Vilken roll kan välfärdsteknologi spela inom vård och omsorg? Medverkande partner är Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Läs mer
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30     Stockholm
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här