Preheader.
Nyhetsbrev nr 1: 2017
Stiftelsen Äldrecentrum
Stort intresse för palliativ vård och mat i livets slutskede
Ett uppdämt behov av kunskap om palliativ vård och mat i livets slutskede medförde att vårens utbildningar blev fullbokade direkt. Även de två extratillfällen som satts in är nu fulltecknade. Ytterligare seminarietillfällen planeras dock i september och oktober, så fler chanser att få ta del av utbildningen kommer. Håll utkik i vår webbkalender. Läs mer
Frukostseminarium 10 mars: Den som lever får se – om longitudinella forskningsstudier
Tidskriften Äldre i Centrum fyller 30 år i år. Med anledning av jubileet kommer tidskriften att arrangera frukostseminarier med anknytning till temat i varje nytt nummer. Denna gång handlar frukostseminariet om longitudinella forskningsstudier. En av dessa är SNAC-K, the Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen, en longitudinell studie om åldrande och vård. Det generella syftet med SNAC-K är att öka förståelsen av åldrandeprocessen och att kunna identifiera förebyggande strategier som kan leda till förbättrad hälsa och vård av de äldre. Seminariet kommer att innehålla information om studiens design och datainsamling samt om några av de senaste resultaten. Läs mer
Frukostseminarium 29 mars: Framtidens idéburna äldreomsorg
Den idéburna sektorn är en regiform inom äldreomsorgen, vid sidan om den kommunala och den privata. Det som avses är organiserad verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål, är fristående från den offentliga sektorn och icke vinstsyftande. Den idéburna sektorn bygger på demokratiska värderingar och varje organisations egen värdegrund. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknade. Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning genomfört en studie vars syfte är att ringa in det specifika med idéburen äldreomsorg och vilka förutsättningar den sektorn har. Frågor som studien söker besvara är till exempel om den idéburna sektorn bidrar till mångfald, god kvalitet, förnyelse och ett aktivt medborgarskap. Och om det är så, vad krävs då för att ta till vara denna potential? Läs mer
Reflektionsledarutbildning
Passa på och anmäl dig till vårens reflektionsledarutbildning för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kursen är förlagd till fyra heldagar mellan mars–juni. Kursen ger dig kunskap om vad lärande och reflektion innebär och hur du kan arbeta med reflektion både individuellt och i grupp genom att utveckla förmågan att reflektera över arbetet. Läs mer
Våga se, våga fråga, våga agera – utbildning om våld i nära relationer
Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen ger dig de grundkunskaper du behöver. Kursen omfattar två dagar, 25 april och 17 maj, och är uppdelad i tre steg: våga se, våga fråga och våga agera. I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. Läs mer
Samhället & äldre – öppna föreläsningar
Under våren arrangerar Stiftelsen Äldrecentrum tre öppna föreläsningar i serien Samhället & äldre i samarbete med ABF, PRO, SPF och SKPF. Missa inte de två kommande föreläsningarna: ”Att leva ensam och känna sig ensam – hur påverkar det hjärnans hälsa på lång sikt?” den 6 mars och ”Mat för ett friskt åldrade” den 18 maj. Välkommen! Läs mer
Seminarium 23 mars: Framtidens idéburna äldreomsorg
Hur kan den idéburna äldreomsorgen växa och utvecklas? Hur kan samhället stötta och främja? Stiftelsen Äldrecentrum anordnar tillsammans med Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, ett halvdagsseminarium om idéburen äldreomsorg. Den idéburna sektorn är en regiform inom äldreomsorgen, vid sidan om den kommunala och den privata. Det som avses är organiserad verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål och är icke vinstsyftande. Seminariet tar upp frågor kring kvalitet och utvecklingsmöjligheter för den idéburna sektorn, exempelvis om IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, kan vara en väg att gå. En särskild inbjudan är utskickad till berörd målgrupp.
Information: Karin Gens, karin.gens@aldrecentrum.se, 08-690 58 76.
Seminarium 27 april: Framtidens äldreomsorg utifrån den Nationella kvalitetsplanen
Hur får vi personal med rätt kompetens? Hur vill de äldre bo? Vilken roll kan välfärdsteknologin spela? Politiker, forskare och utredare föreläser om aktuella frågor utifrån den Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. Seminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i länets kommuner och inom Stockholms läns Landsting, en särskild inbjudan skickas ut.
Information: Bengt Larsson, bengt.larsson@aldrecentrum.se, 08-690 58 39.
Almedalsveckan 3 juli: Framtidens äldreomsorg – utmaningar och möjligheter
På politikerveckan i Almedalen kommer Stiftelsen Äldrecentrum i år att arrangera ett seminarium om boendefrågor och idéburen äldreomsorg. Var och hur vill äldre bo? Hur planeras framtidens äldreboende utifrån den nya Nationella kvalitetsplanen? Hur kan den idéburna äldreomsorgen växa och utvecklas? är några frågor som kommer att diskuteras. Medverkande partner är Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Mer information kommer snart på www.aldrecentrum.se
Språkombudsutbildarutbildningen tar nya tag under 2017
I februari startade den fjärde omgången av den nationella språkombudsutbildarutbildningen som Stiftelsen Äldrecentrum arrangerar i samarbete med Vård- och Omsorgscollege. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda språkombudsutbildningar lokalt ute i landet. Språkombudsutbildarutbildningen har utvecklats med hjälp av medel från Skolverket. Läs mer
Språkombud utbildas inom projektet DigIT
DigIT är ett ESF-finansierat samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg, som Stiftelsen Äldrecentrum deltar i. Projektet, som ägs av Stockholms stad, startades i januari 2016 och pågår till och med 2018. Syftet med projektet är dels att trygga kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård och omsorg att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna. Under våren utbildas språkombud inom ramen för projektet samt studiecirkelledare för ”Alla kan surfa”. Läs mer
Utbildningskatalog våren 2017
För att ge våra målgrupper en bättre överblick har vi samlat alla våra aktiviteter under våren 2017 i en utbildningskatalog. Här hittar du seminarier och utbildningar med aktuella teman samt information om Äldrecentrums övriga verksamhet. Alla seminarier och utbildningar finns också upplagda i vår webbkalender.
Läs mer och ladda ner
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16     113 30 Stockholm    
info@aldrecentrum.se     www.aldrecentrum.se     08-690 58 00
Webbversion
Avregistrera dig här